Kovács Ákos etnográfus, történész honlapja
Monumentumok az első háborúból
Tartalom
 
Sinkó Katalin: A nemzeti emlékmű és a nemzeti tudat változásai
Kovács Ákos: Emeljünk emlékszobrot hőseinknek!
Hankiss Elemér: Nemzetvallás
Kovalovszky Márta: Kegyelet-szolgáltatás
Voigt Vilmos: Közvetítő és átmenet = a turul
Szabó Miklós: A magyar történeti mitológia az első világháborús emlékműveken
Nagy Ildikó: Első világháborús emlékművek (Esemény- és ideológiatörténet)
Sztrés Erzsébet: Egy emlékmű metamorfózisa
Beke László: „Kakucsi hősök emléke elölről nézve” (A kiállítás fotóiról)
Nagy László: Betűk gyászőrsége
Polonyi Péter: Beszélgetés Gády Kayzer Lajossal
Tandori Dezső: „…hogy itt voltam a világon”
Függelék: Városi, községi tanácsok adatszolgáltató válaszlevelei (válogatás)
© Kovács Ákos