Kovács Ákos etnográfus, történész honlapja
A kitalált hagyomány
Tartalom
 
Komp-ország tudósa (Előszó)
ÁRPÁD-ÜNNEP, SZENT ISTVÁNKOR (Egy kultikus emlékhely genealógiája)
A pusztaszeri Árpád-emlékhely
Szombatosok, árpádosok
Ősök és kultuszok
Komp-ország Keletnek indul
Szava vagytok egy süllyedő világnak
A párhuzam-akció
A szertartás
A magyar Walhalla
Cövekek, szonettek, kenyerek
Az országos szintre emelés
Akié a múlt, azé a jövő
Árpád-ünnep, Szent Istvánkor
A múltban gyökerező jövő
AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
Sztrájkok, bizalmas miniszteri leiratok
Aratóünneptől a kenyér ünnepéig
A rosszul kelt és rosszul sült kenyér
Koszorúk, bokréták, ősi faji emlékek
A szegedi, a mindennapi, az új, a magyar kenyér ünnepe
Kenyérszegés a Hitler téren
Ha velünk leszel, ilyent eszel
A bihari asszonyok ajándéka
Koszorúk, szempontok, búvárok
Amnézia és kánon
LITURGIA VAGY NÉPHAGYOMÁNY?
(A magyarországi Szent Kristóf-kultuszról)
MUSICA PANNONICA (Nemzeti hangszerünk: a tárogató)
Nem magyar mezőkön kergetted a lepkét
Stowasser kontra Schunda
A fenséges engedély
Kardgyárak, építmények, tárogatók
Erkélyjelenetek
A grófnő dala
A tengerész mint királyi sas
Bánatot süvít a hideg, téli szellő
A hűség ünnepe
A harcmezőre hívogató tárogató
Bartók, Kodály, Lajtha
A lelki parancs
Szép vagy, gyönyörű vagy
VITÉZ MÉHEK (A Szent István-napi Magyar Anyák Nemzeti Ünnepe)
Függelékek
Az Árpád-ünnep Szent Istvánkor tanulmány függelékei
Az Új Kenyér ünnepe tanulmány függelékei
A Musica Pannonica tanulmány függelékei
Névmutató
© Kovács Ákos