Kovács Ákos etnográfus, történész honlapja
szerkesztette
HLM füzetei 1.
Hatvan, 1976, Lesznai Anna: A tervezés művészete
A kötet Lesznai Annának a Lawrence Street Schoolban (USA) tartott előadásának szövegét tartalmazza.

HLM füzetei 2.
Hatvan, 1976, Expozíció Fotó/Művészet
A kötet tanulmánya amellett érvel, hogy az új fotóhasználat az előre megkostruált látványt rögzíti, vagy meghatározott gondolati koncepció dokumentumait mutatja fel.

HLM füzetei 3.
Hatvan, 1977, "korniss dezső: rezeda 9 a rablók meg a pásztorok"
A kötet Hegyi Loránd és Keserű Katalin tanulmányait valamint Nagy László és Kormos István verseit tartalmazza.

HLM füzetei 4.
Hatvan, 1978, "korniss dezső: illuminációk"
A katalógus a Korniss Dezsőről korábban megjelent tanulmányok mellet, Tandori Dezső, Weöres Sándor verseit, valamint Németh Lajos írását közli.

HLM füzetei 6.
Hatvan, 1980, Jakovits
A katalógus szerzői: Körner Éva, Weöres Sándor, Németh Lajos.

HLM füzetei 7.
Hatvan, 1980, Magyarországi szöveges falvédők a XIX-XX. században

HLM füzetei 8.
Hatvan, 1980, Tandori Dezső: "Kedves Samu..."
A 200 db. számozott példányban, a szerző aláírásával megjelent könyv: Tandori Dezső versét és Kónya Kálmán fotóit tartalmazza.

HLM füzetei 9.
Hatvan, 1981, Hérakleitosz H-ban (Tandori Dezső kiállítása)
A kötet Korniss Dezső bevezetőjét valamint Tandori Dezső, Jeney Zoltán írásait közli.

HLM füzetei 10.
Hatvan, 1981, Magyarországi madárijesztők

Monumentumok az első háborúból
Műcsarnok, 1985

Feliratos falvédők
Corvina, 1987

Tetoválók és tetováltak
Forrás, 1987/3

Budapesti falfirkák
Budapest, 1989

Haláljelek
Liget, 1989

Monumentumok az első háborúból
Corvina, 1991

© Kovács Ákos