Kovács Ákos etnográfus, történész honlapja
könyvek
Bécs után-Párizs előtt – József Attila Hatvanban
HLM füzetei 5. (1980)
A kötet József Attila bécsi hazatérését követő és párizsi utazását megelőző néhányhetes hatvani illetve budapesti tartózkodását tárgyalja.

Tetovált Sztálin – Szovjet elítéltek tetoválásai és politikai karikatúrái
Szeged, 1989
Sztrés Erzsébettel közösen,
A könyv a szovjet börtön-és lágerfolklór egy metszetét - az alvilág, a „blatnoj mir” produktumait mutatja be.

Az orosz tolvajvilág és művészete
Pesti Szalon, 1994
Sztrés Erzsébettel közösen

Részletek (unideb.hu)
Két körkép
Sík Kiadó, 1997.

Miért ne élnél örökké? (Tandori Dezső műveinek válogatott, képes bibliográfiája)
Liget, 1998
Gergely Ferenccel közösen,
E kötet a szépíró, a kritikus, a műfordító, az interjúalany Tandori Dezső. valamint a saját műveit illusztráló „Mr” könyvekben, könyvborítókon, folyóiratok tematikus számaiban, 1963 – 1998 között megjelent műveinek bibliográfiai adatait tartalmazza.

Játék a tűzzel – Fejezetek a magyarországi tűzijátékok és díszkivilágítások történetéből
Helikon, 2001

A kitalált hagyomány
Kalligram, Pozsony, 2006

Miért ne élnél örökké? (A hetvenéves Tandori Dezső válogatott bibliográfiája)
Liget, 1965-2008
Gergely Ferenccel közösen

© Kovács Ákos