Kovács Ákos etnográfus, történész honlapja
könyvek kritikái
Tetovált Sztálin – Szovjet elítéltek tetoválásai és politikai karikatúrái

Szörényi László: Tetovált Sztálin, Hitel, 1989 13. szám

Lukácsy András: Tetovált Sztálin, Magyar Hírlap 1989. április 10.

Harangozó Mária: Bőrbe vésett Sztálin, Esti Hírlap, 1989. április 20.

Murányi Gábor: A döbbenet arcai. Magyar Nemzet, 1991. október 21.

Baldaev, Dancig Sergeevič: From a Gulag gaoler's scrapbook. [Reporter:]

Ákos Kovács, Erzsébet Sztrés, The New Hungarian quarterly 124. 1991. 56-72.

Az orosz tolvajvilág és művészete

Könczöl Csaba: Bőrképekben elbeszélve, Népszabadság 1994. október 21.

Boros Géza: A pusztulás képei, Népszabadság 1994. november 5.

Boros Géza: Emlék/mű Enciklopédia Kiadó, 2001

András Sándor Kicsi: The Semiotics of Horror, Budapest Rewiew of Books 1995 No. 3

Andrási Gábor: Az orosz tolvajvilág és művészete, Új Művészet 1995/6 (június)

-makai-: Kegyetlen lenyomat, Magyar Narancs 1997. november 17.

Játék a tűzzel – Fejezetek a magyarországi tűzijátékok és díszkivilágítások történetéből

Szőnyei Tamás: Fene a gusztusát, Magyar Narancs, 2001. augusztus 16.

Friss Róbert: Szájtátiak és önünneplők, Népszabadság, 2001. szeptember 1.

Voigt Vilmos: Tűz és víz, Holmi, 2001. november

Boros Géza: Tűzművészet-történet, Műértő 2002. január

A kitalált hagyomány

Cserna-Szabó András: A deheroizátor, Népszabadság, 2007. február 24.

Tandori Dezső: Művelődéstörténet (ah) Könyv Piac 2007. március

Turai Hedvig: Szokásaink szomorúan abszurd története. Szentelt víz a szélvédőn. Műértő, 2007. május

Rainer M. János: A Kovács-tanösvény, Mozgó Világ 2007/7

Tarján Tamás: Kitalált hagyomány, Könyvhét, Rózsaág c. cikk ismertetője, 2007. 7-8.

Havasréti József: Az „eredet” eredete. Kalligram, 2007/11.

Szerbhorvát György: A történelem dűlőútján, Kalligram, 2007./11.

M. László Ferenc: Hozott anyagból, Magyar Narancs, 2007. március 1.

(acti): Az ünnepek misztériuma, Szabad Újság – Kultúra, színház – 2077. április 25.

Kisantal Tamás: Csináljunk hagyományt!, Jelenkor 2008 január

Szilágyi Ákos: A kitalált hagyomány, 2000 2005. június

J. Juhász Ilona, Húshegyi Gábor, Vajda Barnabás H. Nagy Péter: Árulás, nemzetrontás? A kitalált hagyomány. Új Szó (Pozsony), 2007. január 27.

Lacza Tihamér: Az ünnepek misztériuma, Szabad Újság, 2007. április 25.

Radics Viktória: A kitalált hagyomány, Élet és Irodalom 2007. május 18.

Vajda Barnabás: Kulturális legitimáció és identitásharc, Szőrös Kő, 2007//2

László, Mód. A kitalált hagyomány (Invented Tradition) Brastislava/Pozsony

Kalligram Kiadó 2006. 445. pp. Acta Ethnographica Hungarica, 53 (2) pp. 461. (2008.)

Kiss Veronika: Mítosz-rombolás mesterfokon, Szocháló társadalomtudomány online,

Viczián Zsófia: Tarsolyba! Kovács Ákos: A kitalált hagyomány, KORALL 2008. június

Tradition, die keine Waren, (Rezension von Béla Rásky)

Miért ne élnél örökké? (A hetvenéves Tandori Dezső válogatott bibliográfiája)

Fogarassy Miklós: T. D. munkásságának nagyszabású tárlata, (Az új Tandori bibliográfia) Tiszatáj 2009. április

© Kovács Ákos